Sr-11-wyk-1.0-Slajd26

From Studia Informatyczne

Protokół 2PC z rekonstrukcją – uczestnik

Protokół 2PC z rekonstrukcją – uczestnik


Jeżeli proces uczestnika w momencie zajścia awarii był w stanie ROZPOCZĘCIE i nie podjął jeszcze decyzji o zatwierdzeniu transakcji, to może ją po prostu wycofać po odtworzeniu stanu. Jeżeli zdążył przejść do stanu ZATWIERDZENIE lub ZANIECHANIE, to powinien zostać odtworzony właśnie do tego stanu. Problematyczne staje się załamanie w stanie GOTOWOŚCI. W tym przypadku proces nie jest w stanie sam zadecydować co powinien zrobić dalej. Musi skontaktować się z innymi uczestnikami, w celu zadecydowania o losie lokalnej transakcji. Sytuacja jest analogiczna do braku odpowiedzi od koordynatora po zainicjowaniu głosowania (linia 9).

Decyzja o zatwierdzeniu transakcji w normalnych warunkach przychodzi od koordynatora. Jeżeli jednak on nie odpowiada, można próbować uzyskać informacje o decyzji od innych uczestników – następuje wysłanie komunikatu do wszystkich uczestników w linii 10. Decyzja, która nadejdzie jest zapisywana i ostatecznie egzekwowana.

Jeżeli proces głosuje na nie w głosowaniu, lub zapada decyzja o odrzuceniu transakcji (komunikat ZANIECHAJ bezpośrednio od koordynatora lub pośrednio od innych uczestników), transakcja jest wycofywana.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>