Sr-11-wyk-1.0-Slajd23

From Studia Informatyczne

Protokół zatwierdzania dwufazowego – 2PC

Protokół zatwierdzania dwufazowego – 2PC


Protokół zatwierdzania dwufazowego (ang. two-phase commit protocol ) uwzględnia fakt, że lokalne zatwierdzenie transakcji nie zawsze będzie możliwe. W związku z tym, przed zatwierdzeniem transakcji realizowane jest głosowanie mające na celu ustalenie czy wszyscy uczestnicy przetwarzania będą mogli transakcję zatwierdzić. Koordynator wysyła w tym celu komunikat GŁOSOWANIE do wszystkich uczestników przetwarzania, rozpoczynając w ten sposób głosownie. Uczestnik głosowania odpowiada komunikatem ZA lub PRZECIW , w zależności od tego czy może zatwierdzić operację lokalnie czy nie. Koordynator po odebraniu wyników głosowania podejmuje decyzję. Jeżeli wszyscy głosowali na tak, wysyła komunikat ZATWIERDŹ , powodujący globalne zatwierdzenie transakcji. Jeżeli pojawił się choć jeden głos na nie, wysyłany jest komunikat ZANIECHAJ . Uczestnicy przetwarzania, którzy głosowali na tak, po odebraniu komunikatu ZATWIERDŹ dokonują lokalnego zatwierdzenie transakcji. Jeżeli uczestnik głosował na nie, lub otrzymał komunikat ZANIECHAJ , dokonuje wycofania transakcji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>