Sr-11-wyk-1.0-Slajd22

From Studia Informatyczne

Zatwierdzanie rozproszone

Zatwierdzanie rozproszone


Zatwierdzanie rozproszone (ang. distributed commit ) jest ogólnym problemem, w którym chodzi o wykonanie danej operacji przez każdego członka grupy procesów lub przez żadnego. Problem niezawodnego rozsyłania jest przykładem problemu zatwierdzania rozproszonego, w którym operacją, która ma być wykonana przez wszystkich (lub przez nikogo) jest dostarczenie konkretnej wiadomości.

Zatwierdzanie rozproszone b. często odbywa się przy udziale koordynatora. W najprostszym przypadku koordynator informuje procesy czy mają dokonać lokalnego zatwierdzenia wykonywanych operacji (np. transakcji). Podejście to określane jest jako protokół zatwierdzania jednofazowego (ang. one-phase commit protocol ). W podejściu tym nie uwzględnia się sytuacji, w której lokalne zatwierdzenie operacji nie będzie możliwe, np. ze względu na zablokowane zasoby. W przypadku zatwierdzania rozproszonego potrzebne są więc bardziej rozbudowane schematy, np. protokół zatwierdzania dwufazowego .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>