Sr-11-wyk-1.0-Slajd15

From Studia Informatyczne

Algorytm Lamporta i innych

Algorytm Lamporta i innych


Jednym z algorytmów rozwiązujących problem bizantyjskich generałów jest algorytm Lamporta i innych. Jego idea polega na wstępnym rozesłaniu informacji o liczebności własnych oddziałów, a następnie na rozesłaniu informacji otrzymanych od innych generałów celem weryfikacji tak uzyskanych informacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>