Sr-10-wyk-1.0-Slajd7

From Studia Informatyczne

Model systemu

Model systemu


Dla potrzeb prezentacji modeli spójności nastawionych na klienta będziemy rozpatrywać system składający się ze zbioru niezawodnych serwerów, replikujących w pełni przestrzeń współdzielonych danych (obiektów). Klienci są oddzieleni od serwerów i mogą się miedzy nimi przełączać, co w praktyce oznacza, że są mobilni. Klient dołącza się do jednego serwera, zleca wykonanie serii operacji, a następnie przełącza się na inny serwer i kontynuuje przetwarzanie. Ciąg operacji zleconych różnym serwerom jest określany jako sesja . Od pojęcia sesji wywodzi się również oryginalna nazwa modeli spójności nastawionych na klienta: gwarancje sesji (ang. session guarantees ).

Zlecenia klientów realizowane są w formie zdalnych wywołań metod na replikach współdzielonych obiektów. Metody obiektów dzielą się na dwie klasy: metody nie modyfikujące stanu obiektów (odczyty) i metody modyfikujące stan (zapisy).

Serwery kontaktują się ze sobą w celu propagacji zmian, które wprowadzają. Sposób organizacji propagacji zmian oraz ich uporządkowanie nie mają tutaj znaczenia. Ważne jest, że system gwarantuje ostateczną propagację wszystkich modyfikacji zleconych na dowolnym z serwerów do wszystkich pozostałych serwerów. Propagacja taka nie musi oznaczać jednak spójności ostatecznej (zobacz nast. slajd).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>