Sr-10-wyk-1.0-Slajd30

From Studia Informatyczne

Protokół VsSG – po stronie klienta Ci (II)

Protokół VsSG – po stronie klienta Ci (II)


Odbiór komunikatu z serwera powoduje aktualizację lokalnych wektorów wersji WCi i RCi , w zależności od rodzaju zlecanej operacji. Monotonicznie przyrastające wartości wektorów WCi i RCi , odzwierciedlają stan systemu, w którym był dokonywany ostatni zapis lub odczyt w systemie (wektory wersji na serwerach przechowują informację o czasie logicznym). Operacje zlecane później mogą powoływać się na ten stan i wymuszać aktualizację serwerów, gdy nie wszystkie modyfikacje został nałożone na serwer.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>