Sr-10-wyk-1.0-Slajd19

From Studia Informatyczne

Interakcja między klientem a serwerem

Interakcja między klientem a serwerem


Interakcja pomiędzy klientem a serwerem ma postać zdalnych wywołań procedur. Zlecenie operacji na serwerze powoduje przesłanie do niego komunikatu. Po stronie serwera, po wstępnym przetworzeniu komunikatu, następuje wykonanie operacji i następnie wysłanie odpowiedzi. Komunikat jest odbierany po stronie klienta i wyniki są przekazywane do aplikacji. Podczas realizacji zdalnej operacji klient jest blokowany.

Protokół spójności ingeruje w mechanizm wymiany danych pomiędzy klientem a serwerem w celu wykonania dodatkowych operacji zarządzających, mających na celu realizację wymaganych gwarancji sesji. Ingerencja ta ma miejsce przed wysłaniem komunikatu do serwera, po jego odebraniu po stronie serwera, przed wysłaniem odpowiedzi do klienta i po jej odebraniu. Prezentacja protokołów spójności opisuje działania wykonywanie właśnie w tych czterech wymienionych etapach przetwarzania żądań klienta.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>