Sr-10-wyk-1.0-Slajd18

From Studia Informatyczne

Historia przetwarzania

Historia przetwarzania


Każdy serwer rejestruje zapisy przez siebie wykonywane. Operacje te tworzą zbiór liniowo uporządkowany zwany historią . Historia przetwarzania jest potrzebna do tego, żeby zarejestrować zlecenia i przekazać je później innym węzłom w celu uspójnienia stanu replik. Ponieważ w większości przypadków serwery nie posiadają wiedz o stanie replik pozostałych serwerów, muszą przechowywać dane z historii dostatecznie długo. Odpowiednia część protokołu spójności może zajmować się czyszczeniem fragmentów historii przetwarzania, która została już zrealizowana przez wszystkie węzły, a więc może być usunięta. Jest to jednak zagadnienie nie związane bezpośrednio z problemem spójności i nie będzie tu analizowane.

Serwery synchronizują się poprzez bezpośrednią wymianę informacji punkt-punkt. Serwer X przekazuje do serwera Y fragment historii przetwarzania, który jest nieznany Y , a Y przekazuje odpowiedni fragment do X . Podczas przekazywania historii następuje wykonanie nieznanych operacji zapisu oraz realizowana jest konkatenacja historii, polegająca na doklejeniu na końcu bieżącej historii nowych operacji z zachowaniem kolejności.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>