Sr-10-wyk-1.0-Slajd16

From Studia Informatyczne

Definicje – podsumowanie

Definicje – podsumowanie


Podsumowując definicje gwarancji sesji można zauważyć, że odnoszą się one zawsze do bieżącej operacji i do pewnych operacji ją poprzedzających. W zależności od tego, które uporządkowanie użytkownik (klient) chce zachować, może wskazać właściwą gwarancję. Jest też oczywiście możliwe łączenie wielu gwarancji w celu uzyskania skumulowanych własności uporządkowania operacji. W szczególności operacje mogą być zlecane bez precyzowania żadnych gwarancji, a więc bez żadnej kontroli co do uporządkowania.

Deklarowanie wielu gwarancji sesji nie zawsze wpływa na działanie systemu. Jeżeli przykładowo użytkownik żąda RYW a zleca wykonanie operacji zapisu, to ta gwarancja nie wpłynie na działanie systemu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>