Sr-10-wyk-1.0-Slajd14

From Studia Informatyczne

Monotonic Reads (MR)

Monotonic Reads (MR)


Kolejna gwarancja to monotoniczność odczytów (ang. Monotonic Reads MR ). Nieformalnie rzecz ujmując: użytkownik chce obserwować monotonicznie przyrastającą informację o stanie systemu. Innymi słowy: kolejne odczyty nie powinny „cofać się w czasie” i zwracać informację starszą niż ta, którą już zaobserwował klient podczas swoich poprzednich odczytów.

Definicja formalna rozpatruje dwie operacje odczytu r1 i r2 . Przed wykonaniem odczytu r2 serwer musi zagwarantować, że wykonał wszystkie zapisy, które są zapisami odnośnymi w stosunku do r1 .

Jako przykład zastosowania można rozważyć skrzynkę pocztową użytkownika. Każde kolejne otworzenie skrzynki, bez względu na to poprzez jaki serwer realizowane, powinno zwrócić co najmniej te listy, które były widoczne poprzednio. Gwarancja ta nie wymusza aktualizowania danych, jej rola jest bardziej minimalistyczna – użytkownik nie chce tracić dostępu do informacji, z którą już się zapoznał.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>