Sr-10-wyk-1.0-Slajd13

From Studia Informatyczne

Gwarancje sesji – zapisy odnośne

Gwarancje sesji – zapisy odnośne


Prezentacja pozostałych dwóch gwarancji sesji wymaga wprowadzenia dodatkowego, pomocniczego pojęcia zapisów odnośnych (ang. relevant writes ). Zbiór zapisów odnośnych jest wyznaczany dla zadanej operacji odczytu r i zawiera tylko te operacje zapisu, które wpłynęły bezpośrednio na wynik operacji odczytu r .

W przypadku obiektu licznik przedstawionego wcześniej zbiorem zapisów odnośnych dla zadanej operacji r będzie zbiór wszystkich wcześniejszych operacji zapisu wykonanych na serwerze, który realizuje operację r . Ponieważ zbiór RW(r ) ma być minimalny, to można dokonać tu pewnego odcięcia operacji zapisu, które poprzedzają ostatnie wykonanie metody ustaw(n ). Metoda ta jest metodą inicjującą, a więc bez względu na to, jakie operacje były wykonywane wcześniej stan obiektu po wywołaniu tej metody będzie zależał tylko i wyłącznie od jej argumentu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>