Sr-10-wyk-1.0-Slajd12

From Studia Informatyczne

Monotonic Writes (MW)

Monotonic Writes (MW)


Kolejna gwarancja to monotoniczne zapisy (ang. Monotonic Writes MW ). Nieformalnie można opisać tą gwarancję w ten sposób, że użytkownik chce wymusić globalne uporządkowanie swoich zapisów w systemie. Definicja formalna odwołuje się do dwóch zapisów w1 i w2 , zleconych do wykonania właśnie w tej kolejności, przy czym drugi zapis jest wykonywany na serwerze Sj . Zanim jednak ten zapis zostanie wykonany, serwer Sj musi wykonać wcześniejszy zapis w1 . Warunek ten musi być spełniony dla każdego zapisu klienta Ci .

Przykładem zastosowania gwarancji MW może być seria odwołań do obiektu licznik , posiadającego dwie modyfikujące metody: dodaj(n ) i ustaw(n ). Zakładając, że tylko jeden klient wywołuje metody tego obiektu, stan końcowy można osiągnąć porządkując globalnie wszystkie modyfikujące wywołania tego obiektu, co może być zapewnione poprzez żądanie zachowania gwarancji MW przy każdym wywołaniu metody.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>