Sr-10-wyk-1.0-Slajd10

From Studia Informatyczne

Oznaczenia

Oznaczenia


Prezentacja gwarancji sesji będzie się odbywać z wykorzystaniem przedstawionej symboliki. Operacje typu odczyt czy zapis zapisywane z wykorzystaniem prostych oznaczeń r i w . W niektórych sytuacjach ważne będzie gdzie jest wykonywana dana operacja. Zostanie wtedy użyty dodatkowy indeks wskazujący na serwer realizujący operację.

Zakłada się, że zarówno klienci jak i serwery realizują operacje w sposób sekwencyjny: operacja po operacji. Historia przetwarzania serwerów czy ciągi zleceń poszczególnych klientów są więc porządkami liniowymi.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>