Semantyka i weryfikacja programów/Ćwiczenia 11

From Studia Informatyczne

Spis treści

Semantyka w pełni kontynuacyjna

Zadanie 1

Zdefiniuj kontynuacyjną semantykę następującego języka:

n \, ::= \,\, 0 \,\,|\,\, 1 \,\,|\,\, \ldots

x \, ::= \,\, \ldots \, (identyfikatory) \, \ldots

e \,  ::= \,\,      n  \,\,|\,\,     x  \,\,|\,\,     e_1 + e_2 \,\,|\,\,     b\, ?\, e_2\, :\, e_3

b \,  ::= \,\,      e_1 = e_2  \,\,|\,\,     \mathbf{not}\, b  \,\,|\,\,     b_1\, \mathbf{or}\, b_2

i \, ::= \,\,     x := e   \,\,|\,\,     i_1; i_2  \,\,|\,\,     \mathbf{if}\, b \,\mathbf{then}\, i_1 \,\mathbf{else}\, i_2 \,\,|\,\,     \mathbf{skip} \,\,|\,\,     \mathbf{while}\, b \,\mathbf{do}\, i \,\,|\,\,

Wyrażenie b\, ?\, e_1\, :\, e_2 to wyrażenie warunkowe. Wylicza się go wyliczając najpierw b. Jeśli wyliczy się ono do prawdy, to wartością całego wyrażenia jest wartość wyrażenia e_1, a w przeciwnym razie wartość wyrażenia e_2.

Zadanie 2

Tym razem większy przykład. Spróbujemy zdefiniować semantykę języka wzorowanego "nieco" na języku programowania C. Oto składnia:

n \, ::= \ldots \,\, -1, \,\, 0 \,\,|\,\, 1 \,\,|\,\, \ldots

x \, ::= \,\, \ldots \, (identyfikatory) \, \ldots

l \, ::= \,\,     x   \,\,|\,\,     x [e] \,\,|\,\,

e \,  ::= \,\,      n  \,\,|\,\,     l  \,\,|\,\,     e_1 + e_2 \,\,|\,\,     b\, ?\, e_2\, :\, e_3 \,\,|\,\,     l++ \,\,|\,\,     ++l \,\,|\,\,     l = e \,\,|\,\,     l += e \,\,|\,\,     \mathbf{call}\, F (e)

i \, ::= \,\,     e   \,\,|\,\,     i_1; i_2  \,\,|\,\,     \mathbf{if}\, (e)\, i \,\,|\,\,     \mathbf{skip} \,\,|\,\,     \mathbf{while}\, (e) \,i \,\,|\,\,     \mathbf{for}\, (i_1; e; i_2) \,i_3 \,\,|\,\,     \mathbf{break} \,\,|\,\,     \mathbf{continue} \,\,|\,\,     \mathbf{return}\, e \,\,|\,\,     \{ d; i \}

d \, ::= \,\,     \mathbf{var}\, x    \,\,|\,\,     \mathbf{array}\, x [e] \,\,|\,\,     d_1; d_2

Zadanie 3

Zmień semantykę powyższego języka tak, aby przekazywanie parametrów odbywało się przez nazwę.

Zadanie 4

Zmień semantykę powyższego języka tak, aby przekazywanie parametrów odbywało się metodą copy-in copy-out.