SO-1st-2.3-w5.tresc-1.0-toc

From Studia Informatyczne

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Plan wykładu
 3. Pamięć jako zasób systemu komputerowego
 4. Hierarchia pamięci
 5. Przestrzeń adresowa
 6. Adres logiczny i fizyczny
 7. Przykład odwzorowania adresu logicznego na fizyczny
 8. Przykład weryfikacji poprawności adresu
 9. Podział pamięci
 10. Ogólny obraz pamięci fizycznej
 11. Fragmentacja
 12. Fragmentacja zewnętrzna
 13. Fragmentacja wewnętrzna
 14. Podział stały
 15. Podział stały — partycje o równym rozmiarze
 16. Podział stały — problem zbyt małych partycji
 17. Nakładkowanie
 18. Podział stały — partycje o różnych rozmiarach
 19. Podział dynamiczny
 20. Obraz pamięci przy podziale dynamicznym
 21. Podział dynamiczny — problem wyboru bloku
 22. Pierwsze dopasowanie
 23. Najlepsze dopasowanie
 24. Najgorsze dopasowanie
 25. System bloków bliźniaczych
 26. System bloków bliźniaczych — przykład
 27. Obraz procesu w pamięci
 28. Tworzenie obrazu procesu
 29. Wiązanie i przekształcanie adresów
 30. Translacja
 31. Konsolidacja
 32. Konsolidacja statyczna
 33. Ładowanie kodu (1)
 34. Ładowanie kodu (2)
 35. Współdzielenie pamięci
 36. Ochrona pamięci
 37. Stronicowanie
 38. Stronicowanie — transformacja adresu
 39. Schemat transformacji adresu w systemie pamięci stronicowanej
 40. Przykład odwzorowania stron w ramki
 41. Bufory translacji adresów stron (TLB)
 42. Stronicowanie wielopoziomowe
 43. Segmentacja
 44. Schemat adresowania z segmentacją
 45. Schemat adresowania z segmentacją i stronicowaniem
 46. Współdzielenie pamięci przy rozdzieleniu fizycznej i logicznej przestrzeni adresowej