Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka/Test 1: Wstęp

From Studia Informatyczne

Z poniższej listy procesów wybierz te, które mają charakter losowy.

Ruch ziemi dookoła słońca.

Zmiany cen akcji na giełdzie w Nowym Jorku.

Data Świąt Wielkanocnych.

Ewolucja ceny benzyny w Polsce.


Które z poniższych cech można traktować jako cechy w skali nominalnej?

Numery stuleci, w których rodzili się kolejni prezydenci Polski.

Wzrost studentów informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Imiona dzieci urodzonych w roku 2005.

Liczba "prawowitych" dzieci poszczególnych królów Polski.


Które z poniższych cech można traktować jako cechy w skali porządkowej?

Numery stuleci, w których rodzili się kolejni prezydenci Polski.

Marki samochodów zarejestrowanych w Polsce w roku 1991.

Iloraz inteligencji posłów na sejm obecnej kadencji.

Liczba dzieci poszczególnych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Spośród poniższych ciągów wybierz te, które odpowiadają częstościom cechy dla następujących danych surowych: \displaystyle 2,6,4,6,2.

\displaystyle \di \frac{1}{6},\frac{1}{3},\frac{2}{7}.

\displaystyle 0.2,0.2,0.6.

\displaystyle \di \frac{2}{5},\frac{1}{5},\frac{2}{5}.

\displaystyle 0.4,0.2,0.4.


Używając polecenia programu Maple:

> transform[tallyinto]([x], [-4..-2, -2..0, 0..2, 2..4]);

otrzymano następujący rezultat:

[-4 .. -2, -2 .. 0, Weight(0 .. 2, 3), Weight(2 .. 4, 2)].

Które z poniższych ciągów mogły być wartościami zmiennej x?

\displaystyle -0.5, 1, 4.5, 0, 3.

\displaystyle 1, -3, 3, 2, -2, 1, 1.

\displaystyle 3.5, 1, -3, -2.1, 1.1, 1, 2.

\displaystyle 3, 2, 1, -2, 1, 1, 4.


Jaka skala wartości została zastosowana w przypadku poniższego histogramu?

Liczności klas \displaystyle \di n_i.

Częstości \displaystyle \di f_i.

\displaystyle \di \frac{f_i}{h}, gdzie \displaystyle h jest długością klasy.

Żadne z powyższych.