Programowanie funkcyjne/Tematy programów zaliczeniowych

From Studia Informatyczne

Oto przykładowe tematy programow zaliczeniowych z ubiegłych lat:

 • Wybrana(e) gry i łamigłówki:
  • kółko i krzyżyk,
  • kółko i krzyżyk 3D,
  • gomoku,
  • szachy (końcówki),
  • szachy,
  • chińskie szachy Xiang Qi,
  • reversi,
  • hex,
  • liero,
  • Pylos,
  • uproszczony backgammon,
  • bilard,
  • domino,
  • kości,
  • ScraMLe -- gra typu scrabble,
  • skrulki = scrabble + kulki,
  • Bullint (strzelanie),
  • turowa gra militarna,
  • gra typu WarCraft.
Algorytmy wykorzystywane do tworzenia strategii w grach:
 • mini-max,
 • \alpha-\beta obcięcie,
 • drzewa and-or,
 • różnorakie funkcje oceniające,
 • algorytmy genetyczne (do wyznaczenia funkcji oceniających),
 • metoda GLEM (szt. int.).
 • Łamigłówki i algorytmy je rozwiązujące:
  • Sudoku,
  • obrazki logiczne.
 • Grafika:
  • Fraktale:
   • iterowane przekształcenia liczb zespolonych (np. żółw Mandelbrota, zbiory Juli),
   • opisywane przekształceniami afinicznymi,
   • L-systemy,
   • fraktale Newtona.
  • Funkcyjnie reprezentowane obrazki i operacje na nich.
  • Animowane obrazki funkcyjne (--> Interpretery).
  • Ray-tracing.
  • Wizualizacja i układanie kostki Rubika.
  • Wyznaczanie możliwych ścian kryształów i ich wizualizacja.
  • Wykresy 3D funkcji \cal R^2 \to \cal R.
  • Interfejs 3D dla szachów (--> Gry).
 • Interpreter/semantyka języka programowania:
  • Logo (uproszczone),
  • imperatywnego języka programowania z mikrowątkami (semantyka kontynuacyjna),
  • imperatywnego języka do obliczeń numerycznych,
  • jezyka Tiny,
  • język opisujący animowane obrazki funkcyjne,
  • zintegrowany język zapytań,
  • optymalizacja zapytań bazodanowych,
  • kalkulator ze:
   • zmiennymi, przypisaniami, definicjami funkcji i wykresami,
   • zmiennymi, przypisaniami, definicjami funkcji i symbolicznym obliczaniem pochodnych.
 • Symulacje:
  • symulacja życia bakterii.
 • Struktury danych (z zastosowaniem funktorów):
  • Wielowymiarowe drzewa przedziałowe,
  • Przeszukiwanie pełnotekstowe w oparciu o B-drzewa,
  • Implementacja i wizualizacja drzew BST.
  • Algorytm Dijkstry i kopiec dwumianowy.
  • Tester struktur danych.
 • Implementacja sieci neuronowej i jej zastosowania:
  • rozpoznawanie cyfr pisanych odręcznie (OCR).
 • Implementacja algorytmów genetycznych i ich zastosowania:
  • funkcje oceniające w grach (--> Gry),
  • znajdowanie ekstremów funkcji.
 • System dowodzenia twierdzeń.
 • Generator parserów z wizualizacją.
 • Generator parserów uproszczonego XML'a w OCaml'u.
 • Wykrywanie niesamodzielnie napisanych programów.
 • Przetwarzanie strumieni danych: kompresja, szyfrowanie.
 • Wyszukiwanie podobieństw między plikami MP3.
 • Mikro-Enigma --- implementacja uproszczonej wersji Enigmy.
 • Szyfrowanie za pomocą RSA.
 • Wycena opcji w modelu dwumianowym.