Pok-7-wyk-toc

From Studia Informatyczne

Spis treści

 1. Translacja sterowana składnią w metodzie zstępującej
 2. Plan wykładu
 3. Translacja sterowana składnią
 4. Definicje sterowane składnią i schematy translacji
 5. Definicje sterowane składnią
 6. Atrybuty syntetyzowane i dziedziczone
 7. Definicje S-atrybutowe i L-atrybutowe
 8. Translacja sterowana składnią w metodzie zstępującej
 9. Interfejs do analizatora leksykalnego
 10. Atrybuty – zasady implementacji
 11. Atrybuty syntetyzowane – długość ciągu binarnego
 12. Atrybuty syntetyzowane – nieterminal L
 13. Atrybuty syntetyzowane – nieterminal S
 14. Atrybuty dziedziczone – parzystość ciągu
 15. Atrybuty dziedziczone – nieterminal R
 16. Atrybuty dziedziczone – nieterminal L
 17. Atrybuty tokenów – suma liczb
 18. Atrybuty tokenów – schemat translacji
 19. Atrybuty tokenów – skaner
 20. Atrybuty tokenów – nieterminal S
 21. Atrybuty tokenów – nieterminal R
 22. Obsługa błędów - zadanie
 23. Obsługa błędów – gramatyka
 24. Obsługa błędów – rozbudowa skanera
 25. Obsługa błędów – modyfikacje skanera
 26. Obsługa błędów – aksjomat S
 27. Obsługa błędów – nieterminal A
 28. Obsługa błędów – nieterminal RA
 29. Obsługa błędów – nieterminal B
 30. Obsługa błędów – nieterminal RB
 31. Obsługa błędów – nieterminal C
 32. Obsługa błędów – nieterminal RC
 33. LLgen – implementacja atrybutów
 34. LLgen – implementacja atrybutów(1)
 35. LLgen – atrybuty syntetyzowane
 36. LLgen – atrybuty syntetyzowane(1)
 37. LLgen – atrybuty dziedziczone
 38. LLgen – atrybuty tokenów
 39. LLgen – atrybuty tokenów(1)
 40. Dalsza lektura