Pok-1-wyk-toc

From Studia Informatyczne

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Plan wykładu
 3. Kompilatory i interpretery
 4. Model kompilatora
 5. Model kompilatora(1)
 6. Analiza leksykalna
 7. Analiza leksykalna - przykład
 8. Analiza leksykalna - przykład(1)
 9. Analiza składniowa
 10. Analiza składniowa - przykład
 11. Analiza semantyczna
 12. Analiza semantyczna – zgodność typów
 13. Analiza semantyczna – przepływ sterowania
 14. Kontrola statyczna – unikalność deklaracji
 15. Kontrola statyczna – powtórzenia nazw
 16. Kontrola statyczna – przykład
 17. Generacja kodu pośredniego
 18. Języki pośrednie – przykład przekładu
 19. Optymalizacja kodu
 20. Optymalizacja kodu – zmienne indukowane i redukcja siły
 21. Generacja kodu wynikowego
 22. Generacja kodu wynikowego(1)
 23. Środowisko czasu wykonania
 24. Środowisko czasu wykonania – zmienne nielokalne
 25. 2. Analiza leksykalna
 26. 3. Generator LEX
 27. 4. Wprowadzenie do analizy składniowej
 28. 5. Analiza metoda zstępującą
 29. 6. Generator LLgen
 30. 7. Translacja sterowana składnią w metodzie zstępującej
 31. 8. Analiza składniowa metodą wstępującą
 32. 9. Podstawy generatora YACC
 33. 10. Translacja sterowana składnią w generatorze YACC
 34. 11. Generator YACC: gramatyki niejednoznaczne
 35. 12. Analiza zależności kontekstowych
 36. 13. Synteza kodu i środowisko czasu wykonania
 37. Bibliografia przedmiotu
 38. Bibliografia przedmiotu(1)
 39. Bibliografia przedmiotu(2)
 40. Bibliografia przedmiotu(3)
 41. Środowisko
 42. Środowisko : Linux i Cygwin
 43. Narzędzia : kompilator C
 44. Narzędzia : generator LLGen
 45. Narzędzia : generatory LEX i YACC
 46. Rola i miejsce przedmiotu w toku studiów