PO Kolekcje wstęp - ćwiczenia

From Studia Informatyczne

Wykład o kolekcjach

Przedmiot Programowanie obiektowe

Ćwiczenia do wykładu o kolekcjach.

Ogladaj wskazówki i rozwiązania
Ukryj wskazówki i rozwiązania

Zad 1.

Zaimplementuj własną wersję implementacji interfejsu Map<K,V>. Wykorzystaj w tym celu jedną z klas implementujących interfejs Collection<E>.

Wskazówka 1

Skorzystaj z klasy ArrayList<E>. Co będzie przechowywane w jej elementach?

Wskazówka 2

Elementami ArrayList<E> powinny być obiekty klasy Para<K,V>.

Zad 2.

Zaimplementuj (zgodnie z wykładem) klasę generującą kolejne liczby pierwsze (implementacja może polegać na sprawdzaniu kolejnych kandydatów przez dzielenie ich przez liczby mniejsze), tak by można jej było używać jako iteratora.

Zad 3.

Zaimplementuj graf, w którego wierzchołkach przechowywane są napisy. Graf powinien udostępniać operację obchodzenia wszerz i w głąb (z wypisywaniem kolejnych odwiedzonych wierzchołków). Jakiej kolekcji użyjesz w tym celu?

Wskazówka 1

Do przechowania całego grafu warto wykorzystać TreeMap<E>, zaś do pamiętania sąsiadów TreeSet<E>. Należy także zdefiniować klasę Wierzchołek ze stosownymi operacjami.