PEE Zadania egzaminacyjne

From Studia Informatyczne

Zadania egzaminacyjne

Zestaw 1

Zad. 1

Obliczyć prąd I_x\, w obwodzie metodą Thevenina

Grafika:PEE_Zadania_egz_zes1_1.jpg

Dane: i(t)=5\sqrt{2}sin(\omega t+90^\circ)\quad, e(t)=10\sqrt{2}sin(\omega t-90^\circ)\quad, R=50\Omega\quad, \omega L=3\Omega


Zad. 2

Obliczyć przebieg u_C(t) w stanie nieustalonym po przełączeniu w obwodzie

Grafika:PEE_Zadania_egz_zes1_2.jpg

Dane: e_1(t)=50V\,, e_2(t)=60\sqrt{2}sin(\omega t+90^\circ)\,, R=10\Omega, C=0,1F\,


Zad. 3

Określić transmitancję napięciową, odpowiedź impulsową i charakterystyki częstotliwościowe

Grafika:PEE_Zadania_egz_zes1_3.jpg

Dane: R=5\Omega, L=1H\,, C=0,5F\,


Zad. 4

Wykazać, że kondunktancja dynamiczna g_D diody półprzewodnikowej jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu przewodzenia I_D.


Zad. 5

Wyznaczyć wzmocnienie napięciowe w układzie wzmacniacza jak na rysunku. Dane: U_{CC}, R_1, R_2, R_3, R_4, r_{BE}, \beta, k_f \to 0, r_{CE} \to \inf.

Grafika:PEE_Zadania_egz_zes1_5.jpg
Zestaw 2

Zad. 1

Narysować wykres wektorowy dla obwodu

Grafika:PEE_Zadania_egz_zes2_1.jpg


Zad. 2

Obliczyć moce elementów w obwodzie i sporządzić bilans mocy.

Grafika:PEE_Zadania_egz_zes2_2.jpg

Dane: X_{L1}=\omega L_1=40\Omega, X_{L2}=\omega L_2=20\Omega, X_M=\omega M=20\Omega, R=20\Omega, |U_f|=100V\,


Zad. 3

Obliczyć przebieg u_C(t) w stanie nieustalonym po przełączeniu w obwodzie

Grafika:PEE_Zadania_egz_zes2_3.jpg

Dane: R_1=30\Omega, R_2=20\Omega, C=0,01F\,, e_1(t)=200V\,, e_2(t)=15V\,


Zad. 4

Wykazać, że rezystancja wejściowa tranzystora bipolarnego r_{BE}, jeżeli temperatura złącza jest stała, jest odwrotnie proporcjonalna do natężenia prądu bazy.


Zad. 5

Wyznaczyć wzmocnienie napięciowe w układzie wzmacniacza jak na rysunku. Dane: U_{CC}, R_1, R_2, R_3, S, r_{DS}.

Grafika:PEE_Zadania_egz_zes2_5.jpg