Matematyka dyskretna 1/Wykład 2: Rekurencja

From Studia Informatyczne

Spis treści

Definicje rekurencyjne

Definicja rekurencyjna (indukcyjna):

 • nieformalnie - taka definicja, która odwołuje się do samej siebie - ale trzeba tu uważać, by odwołanie było do instancji o mniejszej komplikacji,
 • zwykle chodzi o ciąg \left\langle a_0, a_1, a_2, a_3, \ldots \right\rangle, - dla którego przepis na element a_n wykorzystuje jakieś poprzednie elementy: a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots itp.,
 • początkowy element (lub kilka początkowych) muszą być zadane konkretnie - żeby było od czego zacząć,
 • zwykle definicja rekurencyjna odwołuje się do jednego lub kilku poprzednich elementów, ale może też odwoływać się do wszystkich poprzednich.

Przykład

Silnia liczby n (zapisywana jako n!) to iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do n, czyli


n!=n(n-1)\cdot\ldots\cdot2\cdot1.


Przyjmuje się że 0!=1. Oto wartości silni dla kilku początkowych liczb naturalnych


\begin{array} {|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c} \hline n&0&1&2&3&4&5&6&7&8&\cdots\\ \hline n!&1&1&2&6&24&120&720&5040&40320&\cdots\\ \hline \end{array}


Ciąg 0!, 1!, 2!, 3!, 4!,\ldots aby mógł być precyzyjnie rozumiany np. przez komputer, powinien być zadany rekurencyjnie jako:


\aligned s_0 &= 1 \\ s_{n} &= n \cdot s_{n-1} \quad \textnormal{dla} \quad n\geq 1. \endaligned


Ponieważ pierwszy wyraz jest zadany, to możemy kolejno obliczać:


\aligned s_0 &= 1 \\ s_1 &= 1 \cdot s_{0} = 1 \cdot 1 = 1 \\ s_2 &= 2 \cdot s_{1} = 2 \cdot 1 = 2 \\ s_3 &= 3 \cdot s_{2} = 3 \cdot 2 = 6 \\ s_4 &= 4 \cdot s_{3} = 4 \cdot 6 = 24 \\ \ldots \endaligned


Przykład

Jaki ciąg jest zdefiniowany poprzez małą modyfikację w definicji silni?


\aligned s_0 &= 0 \\ s_{n} &= n \cdot s_{n-1}\quad \textnormal{dla}\quad n\geq 1 \endaligned


A co definiują następujące określenia:


\aligned s_0 &=\frac{1}{2} \\ s_{n} &= n \cdot s_{n-1} \quad \textnormal{dla}\quad n\geq 1 \endaligned


oraz


\aligned s_0 &= 1 \\ s_{n} &= n \cdot s_{n-2} \quad \textnormal{dla}\quad n\geq 2. \endaligned


W ostatnim przypadku widać, że ponieważ odwołanie jest dwa wyrazy wstecz, to już wyliczenie pierwszego wyrazu s_1 staje się niemożliwe.

Ciąg arytmetyczny

Przykład

W ciągu zadanym poprzez równania:


\aligned s_0 &= 0 \\ s_{n} &= s_{n-1}+2 \quad \textnormal{dla}\quad n\geq 1 \endaligned


łatwo rozpoznać kolejne liczby parzyste:


s_n = 2n.


Ogólnie ciąg zadany poprzez ustalenie a_0 oraz


a_n = a_{n-1} + r


to tzw. ciąg arytmetyczny.
Jego n-ty wyraz dany jest wzorem:


a_n = a_0 + n\cdot r.


Aby to uzasadnić, pokazujemy indukcyjnie, że:


a_0 + 0\cdot r = a_0 \quad\textrm{jest rzeczywiście zerowym wyrazem ciągu}


oraz


a_0 + n\cdot r = (a_0 + (n-1)r) + r = a_{n-1}+r = a_n

Ciąg geometryczny

Przykład

W ciągu zadanym poprzez równania:


\aligned s_0 &= 1 \\ s_{n} &= 2\cdot s_{n-1} \quad \textnormal{dla}\quad n\geq 1 \endaligned


łatwo rozpoznać kolejne potęgi liczby 2:


s_n = 2^n.


Ogólnie ciąg zadany poprzez ustalenie a_0 oraz zadanie


a_n = q\cdot a_{n-1}


to tzw. ciąg geometryczny.
Jego n-ty wyraz dany jest wzorem:


a_n = a_0 \cdot q^n.


Aby to uzasadnić, pokazujemy indukcyjnie, że:


a_0 \cdot q^0 = a_0 \cdot 1 = a_0 \quad\textnormal{jest rzeczywiście zerowym wyrazem ciągu}


oraz


a_0 \cdot q^n = (a_0 \cdot q^{n-1})\cdot q = a_{n-1}\cdot q = a_n.

Wieże HanoiPrzykład (E.Lucas, 1883)

U zarania czasu Bóg umieścił 64 złote krążki na jednej z trzech diamentowych iglic tak, że krążki wyżej umieszczone miały mniejsze promienie.

Następnie Bóg polecił grupie mnichów przełożenie tych krążków na trzecią iglicę (C), ale tak by:

 • w jednym ruchu przenosić tylko jeden krążek,
 • krążek większy nigdy nie może leżeć na krążku mniejszym,
 • można posługiwać się iglicą B.

Mnisi pracują od zarania dziejów dzień i noc ... .Ile czasu im to zajmie?

Wieże Hanoi - analiza

By obliczyć ilość potrzebnych do wykonania ruchów, przeanalizujmy najpierw małe przypadki:
Łatwo zauważyć, że dla 1 krążka potrzebny jest jeden ruch: A\rightarrow C
Podobnie dla dwu krążków możemy postąpić: A\rightarrow B, \ \ A\rightarrow C, \ \ B\rightarrow C
Przy 3 krążkach postępujemy tak:

 • najpierw przenosimy dwa górne krążki na iglicę B posługując się iglicą C:
A\rightarrow C, \ \ A\rightarrow B, \ \ C\rightarrow B
 • przenosimy największy krążek z A na C:
A\rightarrow C
 • przenosimy krążki z B na C posługując się iglicą A:
B\rightarrow A, \ \ B\rightarrow C, \ \ A\rightarrow C

co pokazuje, że potrzeba tu 7 ruchów.
Czy już wiesz jak rozwiązać to zadanie w ogólności (dla n krążków)?
Oznaczmy przez H_n liczbę ruchów potrzebnych do przeniesienia n krążków z jednej iglicy na drugą. Wiemy już, że:


\aligned H_1 &= 1 \\ H_2 &=3 \\ H_3 &=7 \endaligned


Aby przenieść n krążków z A na C możemy postąpić podobnie jak w przypadku 3 krążków, redukując zadanie do:

 • przenosimy n-1 górnych krążków na iglicę B posługując się iglicą C - potrzeba na to H_{n-1} ruchów
 • przenosimy największy krążek z A na C - to tylko jeden ruch
 • przenosimy n-1 krążków z B na C posługując się iglicą A - znów potrzeba na to H_{n-1} ruchów

A zatem


H_n = H_{n-1} +1 + H_{n-1} = 2\cdot H_{n-1} +1


Ile wobec tego wynosi H_{64}?

Mamy więc równanie rekurencyjne


\aligned H_1 &= 1 \\ H_{n} &= 2\cdot H_{n-1}+1 \quad \textnormal{dla}\quad n\geq 2 \endaligned


bardzo podobne do ciągu geometrycznego.
Możemy policzyć kilka jego wyrazów:


1, \ \ 3, \ \ 7, \ \ 15, \ \ 31, \ \ 63, \ \ 127, \ldots


i rozpoznać w nim ciąg potęg dwójki zmniejszonych o 1.

Ale czy rzeczywiście H_n = 2^n -1?

I znów, aby się upewnić, że nasze odgadnięcie było poprawne, sprawdzamy indukcyjnie, że


2 \cdot H_{n-1} + 1= 2 \cdot (2^{n-1}-1) +1 = 2\cdot 2^{n-1} -2 +1 = 2^n -1 = H_n


co oznacza, że rzeczywiście ciąg 2^n-1 spełnia równanie rekurencyjne, którym zadany jest ciąg H_n.
A wiec H_{64} =2^{64}-1 \approx 100~000~000~000~000~000~000, co przy przenoszeniu jednego krążka na sekundę zajmie ponad 3~000~000~000~000 lat, a przenosząc te krążki "komputerem" 3GHz potrzeba będzie... i tak ponad tysiąc lat!

Przykład

Znajdź postać zwartą zadanych ciągów rozwijając równanie rekurencyjne:


\aligned a_0&=2,\\ a_{n+1}&=a_n^2. \endaligned


Wskazówka:

Policz kilka pierwszych wyrazów ciągu:


a_n = a_{n-1}^2=a_{n-2}^4=a_{n-3}^8= \ldots =a_0^{2^n}=2^{2^n}.
MD1-1.5.swf

Przykład

Jaka jest największa możliwa liczba l_n obszarów wyznaczonych przez n prostych na płaszczyźnie?

Sprawdźmy najpierw kilka pierwszych wartości.

 • Gdy nie ma żadnej prostej obszar jest jeden.
 • Jedna prosta tworzy zawsze dwa różne obszary.
 • Kładąc drugą prostą (byle nie równoległą do pierwszej) otrzymujemy 4 obszary.

W tym momencie możemy pokusić się o zgadywanie i przypuścić, że l_n=2^n. Jednakże

 • Dla trzech prostych jest to 7.

Zauważmy, że nowa prosta zwiększa ilość obszarów o k jeśli przecina dokładnie k-1 z poprzednich prostych i to w nowych punktach przecięć. Z drugiej strony dwie proste mogą się przeciąć w co najwyżej jednym punkcie i przecinają się o ile nie są równolegle. Widzimy zatem, że najwięcej obszarów dostaniemy kładąc kolejne proste w ten sposób aby żadne dwie nie były równoległe i żadne trzy nie przecinały się w jednym punkcie. Otrzymujemy następujące równanie rekurencyjne:

\aligned l_0&=1,\\ l_{n+1}&=l_n+n. \endaligned

Ponownie rozwiążemy równanie rozwijając je:

\aligned l_n&=l_{n-1}+n=l_{n-2}+(n-1)+n=l_{n-3}+(n-2)+(n-1)+n=\ldots\\ &=l_0+1+2+\ldots+n=1+\frac{n(n+1)}{2}, \endaligned

gdzie ostatnia równość wynika z - już udowodnionego - wzoru na sumę kolejnych liczb naturalnych.

Liczby Fibonacciego

Leonardo Fibonacci (1175-1250)Zobacz biografię
Enlarge
Leonardo Fibonacci (1175-1250)
Zobacz biografię

Spośród ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie, jednym z najsłynniejszych jest ciąg Fibonacciego {\left\{ {f_i} \right\}\ }_{i\in\mathbb{N}} zadany przez


\aligned f_0&=0,\\ f_1&=1,\\ f_{n+2}&=f_n+f_{n+1}. \endaligned


Wszystkie wyrazy ciągu, oprócz pierwszych dwu, są sumą dwu poprzednich elementów. Oto kilka pierwszych wartości ciągu Fibonacciego:


\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c} n&0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&10&11&12&13&14\\ \hline 0&1&1&2&3&5&8&13&21&34&55&89&144&233&377&610\\ \end{array}


 • Jak odgadnąć wzór na ogólny wyraz ciągu?
 • Jeśli nie można odgadnąć, to jak oszacować szybkość wzrostu tego ciągu?
 • Czy rośnie on wielomianowo czy raczej wykładniczo?

Pierwsze pytanie - póki co - wydaje się dość beznadziejne.Domino-1.6-1.8.swf

Przykład

Na ile sposobów można ułożyć domina na prostokącie o rozmiarze 2 \times n?

\begin{array} {|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\\ \hline &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\\ \hline \end{array}

Oznaczmy, tę liczbę przez d_n w zależności od n.

 • Dla n=1 jest to możliwe na dokładnie jeden sposób, tzn. d_1=1
 • Dla n=2 są już dwa takie sposoby:

- ustawiamy obie kostki poziomo, lub obie pionowo,
a zatem d_2=2.

 • Dla n=3 są trzy sposoby,
 • Pokrywając większy prostokąt 2 \times n musimy jakoś pokryć dwa skrajne pola przylegające do krótszej krawędzi o długości 2. Można to zrobić na dwa sposoby:
  • ułożyć jedno domino pionowo - pozostanie prostokąt 2 \times (n - 1), który można pokryć na d_{n-1} sposobów,
  • ułożyć dwa domina poziomo - pozostanie prostokąt 2 \times (n - 2), który można pokryć na d_{n-2} sposobów.

Czyli łącznie jest d_n = d_{n-1}+d_{n-2} sposobów pokrycia tablicy 2 \times n.

Rozpoznajemy w tym łatwo ciąg Fibonacci'ego d_n = f_{n+1} (bo oczywiście pusty prostokąt 2 \times 0 można pokryć na dokładnie jeden sposób, d_0=1).

Obserwacja 2.1

f_0+f_1+\ldots+f_n=f_{n+2}-1.1.10

Dowód

Polecamy jako ćwiczenie bardzo łatwy dowód powyższej równości przez indukcję. Przedstawimy alternatywny dowód posługujący się intuicją z poprzedniego przykładu. Wiemy zatem, że prostokąt wielkości 2\times n można pokryć kostkami domina na f_{n+1} sposobów.

Dla dowodu obserwacji, policzmy na ile sposobów można ułożyć prostokąt wielkości 2 \times (n+1) w taki sposób aby było tam chociaż jedno domino ustawione poziomo. Policzymy to dwiema różnymi metodami:

 • Jest tylko jedna metoda ułożenia prostokąta 2 \times (n+1) bez poziomych klocków. A zatem jest f_{n+2}-1 sposobów ułożenia prostokąta 2 \times (n+1) z chociaż jednym dominem poziomym.
 • Rozważmy kolejne możliwe miejsca pierwszego poziomego domina (tak naprawdę pary domin) w prostokącie 2 \times (n+1) od lewej:
  • jeśli na samym początku jest para poziomych domin, to pozostaje prostokąt 2\times (n-1), który możemy wypełnić dowolnie na f_{n} sposobów;
  • jeśli na początku jest i (gdzie 0\leq i\leq n) pionowych domin, a potem następuje para poziomych, to pozostaje prostokąt 2\times (n-i-1), który można wypełnić na f_{n-i} sposobów;
  • para poziomych domin może się pojawić najdalej po i=n-1 pionowych dominach

To dowodzi, iż jest dokładnie f_n+f_{n-1}+\ldots+f_0 sposobów ułożenia prostokąta (n+1)\times2 z chociaż jednym dominem poziomym.

Policzyliśmy na dwa różne sposoby to samo, otrzymując obie strony postulowanej równości. To kończy dowód.

image:End_of_proof.gif


AM1.M15.W.R01

Obserwacja 2.2

f_0^2+f_1^2+\ldots+f_n^2=f_n\cdot f_{n+1}.

Dowód

Dowód przez indukcję po n:

 • dla n=0 mamy f_0^2=0=f_0\cdot f_1,
 • do założonej indukcyjnie równości f_0^2+f_1^2+\ldots+f_k^2=f_k\cdot f_{k+1} dodajmy obustronnie f_{k+1}^2 otrzymując

f_0^2+f_1^2+\ldots+f_k^2+f_{k+1}^2 = f_k\cdot f_{k+1}+f_{k+1}^2 = f_{k+1}\cdot(f_k+f_{k+1}) = f_{k+1}\cdot f_{k+2},

co kończy dowód kroku indukcyjnego.

image:End_of_proof.gif

Twierdzenie 2.3 [wzór Eulera-Bineta]


f_n=\frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].


Dowód

Rozważmy równanie:


f^2-f-1=0.


Mnożąc je obustronnie przez x^n otrzymujemy:


f^{n+2}=f^{n+1}+f^n.


Oznacza to, że jeśli x jest pierwiastkiem równania f^2-f-1=0, to ciąg f_n = x^n spełnia zależność rekurencyjną Fibonacci'ego:


f_{n+2} = f_n+f_{n+1}.


Tyle, że równanie ma dwa rzeczywiste rozwiązania:


x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.


Który więc z ciągów x_1^n, x_2^n jest ciągiem Fibonacci'ego? Okazuje się, że żaden, bo na przykład ilorazy kolejnych wyrazów ciągu Fibonacci'ego nie są stałe, a takie musiałyby być dla ciągów geometrycznych x_1^n, x_2^n. Co więcej:

 • jeśli ciąg a_n spełnia zależność f^{n+2}=f^{n+1}+f^n, to dla dowolnej liczby rzeczywistej \alpha ciąg \alpha\cdot a_n też spełnia tę zależność,
 • jeśli ciągi a_n i b_n spełniają zależność f^{n+2}=f^{n+1}+f^n, to ich suma a_n+b_n też spełnia tę zależność.

Oznacza to w szczególności, że zbiór F ciągów spełniających zależność f^{n+2}=f^{n+1}+f^n jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni \mathbb{R}^\mathbb{N}.

Ćwiczenie: Przestrzen F jest dwuwymiarowa o bazie \varphi, 1-\varphi

Przypuśćmy na chwilę, że jakaś kombinacja liniowa ciągów x_1^n, x_2^n, tzn.


c_1 \cdot x_1^n + c_2 \cdot x_2^n


jest poszukiwanym ciągiem Fibonacci'ego. Aby wyznaczyć stałe c_1, c_2 zauważmy, że muszą one spełniać układ równań:


f_0 = c_1 + c_2 \ \ \ \ \ \ \ f_1 = c_1\cdot x_1 + c_2 x_2


co po rozwiązaniu daje:


\aligned c_1 &= \frac{f_1 - f_0x_2}{x_1-x_2}= \frac{1}{\frac{1+\sqrt{5}}{2}-\frac{1-\sqrt{5}}{2}} =\frac{1}{\sqrt{5}} \\ c_2 &= \frac{f_1 - f_0x_1}{x_2-x_1}= \frac{1}{\frac{1-\sqrt{5}}{2}-\frac{1+\sqrt{5}}{2}} =-\frac{1}{\sqrt{5}} \endaligned


i ostatecznie dostajemy ciąg:


F(n) = \frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n}\right],


jako potencjalnego kandydata na ciąg Fibonacci'ego. W istocie potrzebujemy indukcyjnego dowodu, że F(n)=f_n. Dla wygody oznaczmy \varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}.

 • Ponieważ liczby Fibonacci'ego są zadane wzorem odwołującym się do dwóch poprzednich elementów sprawdzamy dwie pierwsze wartości:
  • F(0)=\frac{1}{\sqrt{5}}\varphi^0-\frac{1}{\sqrt{5}}(1-\varphi)^0=\frac{1}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{5}}=0=f_0,
  • F(1)=\frac{1}{\sqrt{5}}\varphi-\frac{1}{\sqrt{5}}(1-\varphi)=\frac{1}{\sqrt{5}}(2\cdot\frac{1+\sqrt{5}}{2}-1)=1=f_1,
 • Aby pokazać, że F(k+2)=f_{k+2} użyjemy pod koniec naszych obliczeń założenia indukcyjnego, że F(k+1)=f_{k+1} i F(k)=f_{k}, a także tego, że zarówno \varphi jak i 1-varphi spełniają zależność x^{k+2}=x^{k+1}+x^k:


\aligned F(k+2)&=\frac{1}{\sqrt{5}}\varphi^{k+2}-\frac{1}{\sqrt{5}}(1-\varphi)^{k+2}\\ &=\frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^{k}+\varphi^{k+1})-\frac{1}{\sqrt{5}}((1-\varphi)^{k}+(1-\varphi)^{k+1})\\ &=\frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^{k}-(1-\varphi)^{k})+\frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^{k+1}-(1-\varphi)^{k+1})\\ &=F(k)+F(k+1)\\ &=f_k+f_{k+1}\\ &=f_{k+2}. \endaligned


image:End_of_proof.gif
Jan Kepler (1571-1630)Zobacz biografię
Enlarge
Jan Kepler (1571-1630)
Zobacz biografię

Liczba \varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2} jest powszechnie znana jako złota liczba. Opisuje ona tak zwane złote proporcje w sztuce. Pojawia się ona również bardzo często przy okazji różnych obiektów kombinatorycznych. Występuje również w kolejnym wniosku, który po raz pierwszy zaobserwował Johannes Kepler.


Wniosek 2.4


\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{f_{n+1}}{f_n}=\varphi.


Dowód


\aligned \lim_{n\rightarrow\infty}\frac{f_{n+1}}{f_n}&=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^{n+1}-(1-\varphi)^{n+1})}{\frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^n-(1-\varphi)^n)}\\ &=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{5}}\varphi-\frac{1}{\sqrt{5}}(1-\varphi)(\frac{1-\varphi}{\varphi})^n}{\frac{1}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1-\varphi}{\varphi})^n}\\ &=\varphi, \endaligned


gdzie ostatnia równość wynika z faktu, iż


\lim_{n\rightarrow\infty}\left(\frac{1-\varphi}{\varphi}\right)^n=0,


jako że \left\vert\frac{1-\varphi}{\varphi}\right\vert<1.

image:End_of_proof.gif

Macierze liczb Fibonacci'ego

Rozważając specjalne kwadratowe macierze 2\times2 liczb Fibonacci'ego postaci


\left[ \begin{array} {cc} f_{n+2}& f_{n+1} \\ f_{n+1}& f_n \end{array} \right]


łatwo zauważamy, że


\left[ \begin{array} {cc} f_{n+2}& f_{n+1} \\ f_{n+1}& f_n \end{array} \right] \left[ \begin{array} {cc} 1&1 \\ 1&0 \end{array} \right] = \left[ \begin{array} {cc} f_{n+3}&f_{n+2} \\ f_{n+2}&f_{n+1} \end{array} \right].


Ponieważ równocześnie:


\left[ \begin{array} {cc} f_2&f_1 \\ f_1&f_0 \end{array} \right] = \left[ \begin{array} {cc} 1&1 \\ 1&0 \end{array} \right],


to łatwo indukcyjnie łatwo udowodnić, że


\left[ \begin{array} {cc} f_{n+1}&f_n \\ f_n&f_{n-1} \end{array} \right] = \left[ \begin{array} {cc} 1&1 \\ 1&0 \end{array} \right]^n.


Giovanni Domenico Cassini (1625-1712)Zobacz biografię
Enlarge
Giovanni Domenico Cassini (1625-1712)
Zobacz biografię
Przyrównując wyznaczniki obu macierzy otrzymujemy tożsamość, którą jako pierwszy opublikował Jean-Dominique Cassini w 1680 roku.


Obserwacja 2.5

f_{n+1}f_{n-1}-f_n^2=(-1)^n.

Korzystając z kolei z faktu, że A^mA^n=A^{m+n} dla dowolnej kwadratowej macierzy A, otrzymujemy:

Obserwacja 2.6


\aligned f_n^2+f_{n-1}^2&=f_{2n-1},\\ f_{n+1}f_m+f_nf_{m-1}&=f_{m+n}. \endaligned


Rozwiązywanie liniowych równań rekurencyjnych - metoda ogólna

Rozumowanie dotyczące ciągu Fibonacci'ego możemy uogólnić. Chwilowo skupimy się jedynie na przypadku, gdy dla rozwiązania równania rekurencyjnego


s_n = a\cdot s_{n-1} + b\cdot s_{n-2},


równanie kwadratowe


x^2 = ax+b


ma dokładnie dwa różne pierwiastki x_1, x_2. Wtedy bowiem łatwo pokazać, że ciąg


s_n = c_1 \cdot x_1^n + c_2 \cdot x_2^n


ze stałymi


c_1 = \frac{s_1 - s_0x_2}{x_1-x_2} \ \ \ \ \ \ \ \ c_2 = \frac{s_1 - s_0x_1}{x_2-x_1}


jest poszukiwanym rozwiązaniem.

Gdy równanie x^2 = ax+b ma tylko jeden pierwiastek x_0 (podwójny, gdy a^2=4b), to wkrótce pokażemy, że rozwiązaniem jest


s_n = c_1 \cdot x_0^n + c_2 \cdot n \cdot x_0^n


ze stałymi wyznaczonymi, jak poprzednio, poprzez dwa pierwsze wyrazy początkowe:


c_1 = s_0 \ \ \ \ \ \ \ \ c_2 = \frac{s_1 - s_0x_0}{x_0}.

Drzewa binarne

Poznaliśmy wiele przykładów ciągów liczbowych zadanych równaniami rekurencyjnymi. Teraz poznamy zupełnie inną strukturę zadaną definicją rekurencyjną.Interpretacja graficzna kilku, małych drzew binarnych

Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami:

 • \perp jest drzewem binarnym,
 • jeśli T_0 i T_1 są drzewami binarnymi to T_0\wedge T_1 też jest drzewem binarnym.

Zbiór wszystkich drzew binarnych oznaczamy przez \mathbb{T}. Wypisując konkretne drzewo binarne używamy nawiasów aby ujednoznacznic kolejność aplikacji reguł z definicji rekurencyjnej.

Wielkość drzewa binarnego jest wyznaczona funkcją


\mathbb{T} \ni T \mapsto \left\vert T\right\vert \in \mathbb{N}


zdefiniowana rekurencyjnie (z uwagi na budowę drzewa) jako:

 • \left\vert\perp\right\vert=1,
 • \left\vert T_0\wedge T_1\right\vert=\left\vert T_0\right\vert+\left\vert T_1\right\vert+1.

Szerokość drzewa binarnego jest wyznaczona funkcją


\mathbb{T} \ni T \mapsto \mbox{\sf h}(T) \in \mathbb{N}


zdefiniowana rekurencyjnie (z uwagi na budowę drzewa) jako:

 • \mbox{\sf w}(\perp)=1,
 • \mbox{\sf w}(T_0\wedge T_1)=\mbox{\sf w}(T_0)+\mbox{\sf w}(T_1).

Wysokość drzewa binarnego jest wyznaczona funkcją


\mathbb{T} \ni T \mapsto \mbox{\sf h}(T) \in \mathbb{N}


zdefiniowana rekurencyjnie (z uwagi na budowę drzewa) jako:

 • \mbox{\sf h}(\perp)=0,
 • \mbox{\sf h}(T_0\wedge T_1)=\max\left(\mbox{\sf h}(T_0),\mbox{\sf h}(T_1) \right)+1.


1-13

Przykład

\aligned\left\vert(\perp\wedge(\perp\wedge\perp))\wedge(\perp\wedge\perp)\right\vert&=\left\vert\perp\wedge(\perp\wedge\perp)\right\vert+\left\vert\perp\wedge\perp\right\vert+1\\ &=(\left\vert\perp\right\vert+\left\vert\perp\wedge\perp\right\vert+1)+(\left\vert\perp\right\vert+\left\vert\perp\right\vert+1)+1\\ &=(2+(\left\vert\perp\right\vert+\left\vert\perp\right\vert+1))+3+1\\ &=9. \endaligned


\aligned\mbox{\sf w}((\perp\wedge(\perp\wedge\perp))\wedge(\perp\wedge\perp)) &=\mbox{\sf w}(\perp\wedge(\perp\wedge\perp))+\mbox{\sf w}(\perp\wedge\perp)\\ &=(\mbox{\sf w}(\perp)+\mbox{\sf w}(\perp\wedge\perp))+(\mbox{\sf w}(\perp)+\mbox{\sf w}(\perp))\\ &=(\mbox{\sf w}(\perp)+(\mbox{\sf w}(\perp)+\mbox{\sf w}(\perp))+(\mbox{\sf w}(\perp)+\mbox{\sf w}(\perp))\\ &=5. \endaligned


\aligned\mbox{\sf h}((\perp\wedge(\perp\wedge\perp))\wedge(\perp\wedge\perp)) &=\max\left(\mbox{\sf h}(\perp\wedge(\perp\wedge\perp)),\mbox{\sf h}(\perp\wedge\perp) \right)+1\\ &=\max\left(\max\left(\mbox{\sf h}(\perp),\mbox{\sf h}(\perp\wedge\perp) \right)+1,\max\left(\mbox{\sf h}(\perp),\mbox{\sf h}(\perp) \right)+1 \right)+1\\ &=4. \endaligned
1-14

Obserwacja 2.7

Dla T=T_0\wedge T_1 mamy

 • \mbox{\sf h}(T_i)<\mbox{\sf h}(T),
 • \mbox{\sf w}(T_i)<\mbox{\sf w}(T),
 • \left\vert T_i\right\vert < \left\vert T\right\vert.

Wniosek 2.8

Drzewo \perp jest jedynym drzewem o wysokości 0.

Twierdzenie 2.9 [Zasada Indukcji dla drzew binarnych]

Gdy S\subseteq\mathbb{T} jest zbiorem drzew binarnych spełniającym warunki:

 • \perp\in S,
 • jeśli T_0,T_1\in S to T_0\wedge T_1\in S,

to S=\mathbb{T}.

Dowód

Dla dowodu niewprost załóżmy, że w S nie ma wszystkich drzew. Zatem zbiór S'=\mathbb{T}-S jest niepusty. Tym samym niepusty jest też zbiór Z={\left\{ {\mbox{\sf h}(T) : T \in S'} \right\}\ } Na mocy założenia o S wiemy, że \perp\notin S', co wraz z Wnioskiem 2.8 implikuje, że 0\notin Z.

Ponieważ Z jest niepusty, to na podstawie Zasady Minimum ma element najmniejszy, powiedzmy z. Wiemy już, że z>0. Niech T\in S' poświadcza fakt, że z\in Z, tzn. \mbox{\sf h}(T)=z>0. Ponownie z Wniosku 2.8 dostajemy T'\neq\perp, czyli T'=T_0\wedge T_1 dla pewnych T_1,T_2. Z Obserwacji 2.7 mamy \mbox{\sf h}(T_0)<\mbox{\sf h}(T)=z oraz \mbox{\sf h}(T_1)<\mbox{\sf h}(T)=z. Zatem minimalność z w S_0' daje \mbox{\sf h}(T_0),\mbox{\sf h}(T_1)\notin Z, czyli T_0,T_1\notin S' i w konsekwencji T_0,T_1\in S.

Ale wtedy, z założenia o zbiorze S, dostajemy T=T_0\wedge T_1=T\in S. Sprzeczność.

image:End_of_proof.gif

Zasada Indukcji dla drzew binarnych to przykład na to, że w strukturach zdefiniowanych rekurencyjnie można dowodzić przy pomocy zasady analogicznej do Zasady Indukcji. Poniżej przedstawiamy przykład używający tego narzędzia.

Obserwacja 2.10

Dla dowolnego drzewa binarnego T\in\mathbb{T} mamy:

 • \mbox{\sf h}(T) \le \mbox{\sf w}(T) \le \left\vert T\right\vert,
 • \left\vert T\right\vert=2\cdot\mbox{\sf w}(T)-1.

Dowód

Niech S\subseteq\mathbb{T} będzie zbiorem drzew binarnych spełniających powyższe własności.

 • \mbox{\sf h}(\perp)=0 \le 1 =\mbox{\sf w}(\perp)= \left\vert\perp\right\vert, oraz \left\vert\perp\right\vert=1=2\mbox{\sf w}(\perp)-1, czyli \perp\in S.
 • W kroku indukcyjnym zakładamy, że T=T_0\wedge T_1 oraz że drzewa T_0,T_1 mają już opisane w Obserwacji własności. Wtedy


\aligned\left\vert T_0\wedge T_1\right\vert&=\left\vert T_0\right\vert+\left\vert T_1\right\vert+1 =(2\mbox{\sf w}(T_0)-1)+(2\mbox{\sf w}(T_1)-1)+1\\ &=2(\mbox{\sf w}(T_0)+\mbox{\sf w}(T_1))-1\\ &=2\mbox{\sf w}(T_0\wedge T_1)-1. \endaligned


Podobnie


\aligned\mbox{\sf h}(T_0\wedge T_1) &=\max\left(\mbox{\sf h}(T_0),\mbox{\sf h}(T_1) \right)+1 \\ &\leq \max\left(\mbox{\sf w}(T_0),\mbox{\sf w}(T_1) \right)+1 \\ &\leq \mbox{\sf w}(T_0)+\mbox{\sf w}(T_1) \\ &=\mbox{\sf w}(T_0\wedge T_1), \endaligned


gdzie ostatnia nierówność wynika bezpośrednio z faktu, że szerokość każdego drzewa wynosi co najmniej 1.

image:End_of_proof.gif