MIMINF:Projekt zespołowy 2

From Studia Informatyczne

Spis treści

Forma zajęć

Laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem tego przedmiotu jest zespołowe zrealizowanie przez studentów dużego projektu programistycznego. Powinno być to podsumowanie i praktyczne zweryfikowanie wiedzy programistycznej nabytej przez studentów na etapie licencjackim. Studenci powinni w trakcie tych zajęć przejść przez pełen cykl produkcji oprogramowania: od specyfikacji wymagań po testowanie (ze względów organizacyjnych zagadnienia takie jak pielęgnacja oprogramowania czy szkolenie użytkowników, choć ważne, są pomijane lub przedstawiane w bardzo ograniczonym zakresie). Zaleca się, by studenci w trakcie prac nad projektem poznawali (sami) nowe technologie konieczne do realizacji zadania. Faza pozyskiwania specyfikacji powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości (tzn. studenci nie powinni dostawać gotowej specyfikacji wymagań, lecz stworzyć ją na podstawie rozmów z prowadzącym zajęcia — pełniącym wówczas rolę klienta).

Sylabus

Autor

  • Janusz Jabłonowski — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

  • Programowanie obiektowe
  • Inżynieria oprogramowania
  • Bazy danych
  • Aplikacje WWW
  • Projekt zespołowy 1

Zawartość

Zawartość zależna jest od realizowanego projektu, poniżej wymienione są jedynie poszczególne fazy prac nad implementacją:

  • Zaimplementowanie systemu połączone z tworzeniem odpowiedniej dokumentacji (technicznej i użytkownika).
  • Przeprowadzenie testów.

Projekt zespołowy 2 jest kontynuacją zajęć z Projektu zespołowego 1. Pierwsza część zajęć skupia się na przygotowaniu dokumentacji projektowej i poznaniu narzędzi programistycznych używanych w części drugiej, poświęconej implementacji zaprojektowanego systemu.

Literatura

Specyficzna dla danego projektu (dotycząca tak samej dziedziny projektu, jak i stosowanych narzędzi).