MIMINF:Problemy społeczne i zawodowe informatyki

From Studia Informatyczne

Spis treści

Forma zajęć

Wykład (30 godzin)

Opis

Przegląd podstawowych zagadnień etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z wykonywaniem zawodu informatyka.

Sylabus

Autorzy

Krzysztof Diks (na podstawie Computing Curricula 2001 - Computer Science)

Zawartość

  • Historia informatyki
  • Społeczny kontekst informatyki
  • Odpowiedzialność zawodowa i etyczna
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Podstawowe zagadnienia prawne