MIMINF:Języki i narzędzia programowania

From Studia Informatyczne

Spis treści

Forma zajęć

Laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem tego przedmiotu pokazanie studentom konkretnych języków i narzędzi programistycznych. Dynamiczny rozwój informatyki pwoduje, że stale powstają nowe języki, środowiska i technologie informatyczne. Zestaw języków i narzędzi, o których warto by było opowiedzieć studentom, poszerza się z każdym rokiem. Są to zagadnienia bardzo ważne dla każdego, kto chce zajmować się praktycznymi zastosowanieami informatyki. Z drugiej strony program zajęć uniwersyteckich jest w naturany sposób nakierowany na przedstawianie tych zagadnień, które są ogólne i w małym stopniu zależne od aktualnych trendów. Nie ma też możliwości pomieszczenia w nim wszystkich pojawiających się nowości. Chcąc pogodzić ze sobą te dwie sprzeczne ze soba potrzeby (nowości i stabilności) wprowadzamy do naszego panu zajęć 30-godzinne kursy. Zakładamy, że liczba oferowanych kursów będzie większa niż 3 (czyli liczba kursów w programie zajęć), co pozwoli studentom zindywiduaizować ich programy nauczania. Tematyka kursów będzie ustalana co roku, na podstawie aktualnego zapotrzebowania ze strony innych przedmiotów (na przykład na kurs języka C, Smalltaka, LaTeXa, zaawansowanych bibliotek C++ czy technologii AJAX) oraz istotnych współczesnych trendów rozwoju informatyki.

Sylabus

Autor

  • Janusz Jabłonowski — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

  • Zależne od kursu, najczęściej będzie to Wstęp do Programowania.

Zawartość

Zawartość zależna jest od kursu. W przypadku kursu języka programowania, poza samym przedstawieniem konstrukcji języka i omówieniem ich znaczenia musi się pojawić przedstawienie przykładowego środowiska pozwalającego programować w tym języku oraz duża liczba ćwiczeń przy komputerze.

Literatura

Specyficzna dla danego kursy (zwykle będzie to dokumentacja języka programowania i jego środowiska bądź dokumentacja przedstawianego narzędzia).