Liga Światowa

From Studia Informatyczne

Liga Światowa

Rozgrywki Ligi Światowej ([opis]) są corocznym międzynarodowym turniejem siatkówki mężczyzn organizowanym przez FIVB (Światową Federację Siatkówki). Biorą w niej udział narodowe drużyny zaproszone do rozgrywek.

Rozgrywki składają się z dwóch rund: międzykontynentalnej oraz finałowej.

Runda międzykontynentalna

Podczas rundy międzykontynentalnej uczestnicy są podzieleni na grupy składające się z 4 zespołów każda, w których rozgrywane są mecze metodą każdy z każdym, przy czym każdy zespół rozgrywa z każdym przeciwnikiem 4 mecze. W siatkówce mecz rozgrywa się do trzech wygranych setów przez jedną z drużyn, natomiast każdy set jest rozgrywany do uzyskania przez jedną z drużyn 25 zwycięskich piłek (z wyjątkiej ew. piątego seta, którego rozgrywa się do 15 piłek), z przewagą końcową dwóch piłek. Wynik meczu składa się z trzech elementów: punktów, setów i piłek. Za zwycięstwo przyznaje się dwa punkty, za przegraną - jeden. Osobno oblicza się sety wygrane i przegrane. Osobno oblicza się piłki wygrane i przegrane. Wyniki w tabeli są sumą wyników osiągniętych w poszczególnych meczach. Na podstawie wyników w każdej grupie tworzona jest tabela, która pozwala wyłonić uczestników rundy finałowej.

Runda finałowa

W rundzie finałowej uczestniczą zwycięzcy poszczególnych grup rundy międzykontynentalnej oraz kraj-gospodarz rundy finałowej. Jeżeli gospodarz rundy finałowej jest jednocześnie zwycięzcą jednej z grup w rundzie międzykontynentalnej, wówczas do rundy finałowej awansuje drugi zespół z tej grupy. Dodatkowo, jeżeli liczba wyłonionionych w ten sposób zespołów jest nieparzysta, wówczas dodatkowym uczestnikiem jest zespół wskazany dowolnie (za pomocą tzw. dzikiej karty) przez FIVB spośród uczestników rundy międzykontynentalnej.

Podczas rundy finałowej zespoły są dzielone na dwie grupy, w których rozgrywane są mecze metodą każdy z każdym. Z każdej grupy dwa najlepsze zespoły awansują do półfinałów rozgrywanych krzyżowo (zwycięzca jednej grupy ze drugim zespołem drugiej grupy, i na odwrót), z których metodą pucharową wyłaniani są uczestnicy finału i meczu o 3 miejsce. Meczów o dalsze miejsca nie rozgrywa się, a kolejność jest ustalana na podstawie wyników rundy finałowej.