Io-3-wyk-toc

From Studia Informatyczne

Spis treści

 1. Specyfikacja wymagań
 2. Plan wykładów
 3. Wprowadzenie
 4. Wprowadzenie(1)
 5. Wprowadzenie(2)
 6. Wprowadzenie(3)
 7. Wprowadzenie(4)
 8. Wprowadzenie(5)
 9. Wprowadzenie(6)
 10. Wprowadzenie(7)
 11. Wprowadzenie(8)
 12. Wprowadzenie(9)
 13. Wprowadzenie(10)
 14. Wprowadzenie(11)
 15. Wprowadzenie(12)
 16. Wprowadzenie(13)
 17. Wprowadzenie(14)
 18. Jak sobie z tym poradzić?
 19. Plan wykładu
 20. Podział wymagań
 21. Wymagania pozafunkcjonalne
 22. Plan wykładu
 23. Wymagania funkcjonalne
 24. „System powinien…”
 25. Funkcje systemu
 26. Przypadki użycia
 27. Plan wykładu
 28. Przypadek użycia
 29. Przypadek użycia(1)
 30. Przypadek użycia(2)
 31. Przypadek użycia(3)
 32. Przypadek użycia(4)
 33. Przypadki użycia, a UML
 34. Plan wykładu
 35. Jak pisać przypadki użycia?
 36. Jak pisać przypadki użycia?(1)
 37. Jak pisać przypadki użycia?(2)
 38. Przypadek użycia
 39. Przypadek użycia(1)
 40. Przypadek użycia(2)
 41. Jak pisać przypadki użycia?
 42. Zbiór przypadków użycia
 43. Rozwijalna historia
 44. Rozwijalna historia(1)
 45. Rozwijalna historia(2)
 46. Rozwijalna historia(3)
 47. Rozwijalna historia(4)
 48. Rozwijalna historia(5)
 49. Rozwijalna historia(6)
 50. Jak pisać przypadki użycia?
 51. Proces
 52. Szerokość przed głębokością
 53. Jak pisać przypadki użycia?
 54. Zespół
 55. Zespół(1)
 56. Często popełniane błędy
 57. Często popełniane błędy(1)
 58. Plan wykładu
 59. Dobre praktyki inżynierii wymagań
 60. Dobre praktyki: Sommerville & Sawyer
 61. Punktacja
 62. Poziomy dojrzałości
 63. Dobre praktyki: Dokument wymagań
 64. Zbieranie wymagań
 65. Analiza i negocjacja wymagań
 66. Opisywanie wymagań
 67. Walidacja wymagań
 68. Podsumowanie
 69. Literatura