Io-2-wyk-Slajd92

From Studia Informatyczne

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze(4)

Aby rzeczy pierwsze były pierwsze(4)


Ostatnia omawiana kategoria zadań, to zadania ważne, ale nie pilne. Są to zadania dotyczące m.in. zapobiegania problemom, planowania, szkolenia, szukania nowych możliwości. Jeśli te zadania dominują w naszym życiu, to znaczy, że mamy wszystko pod kontrolą. Robimy rzeczy ważne, ale bez presji czasu. Warto dążyć do tego, by w naszym życiu dominowały zadania ważne, ale nie pilne. Jeśli sprawy ważne odłożymy na potem, to staną się one po pewnym czasie sprawami ważnymi i pilnymi, co zwykle niesie ze sobą stres i bardzo utrudnia właściwą realizację zadań.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>