Io-2-wyk-Slajd47

From Studia Informatyczne

Zaczynaj mając koniec na względzie

Zaczynaj mając koniec na względzie


Przywództwo polega na określaniu celów i stawianiu zadań.

Tak jak kraj, czy organizacja potrzebuje dobrego przywództwa, tak też każdy z nas potrzebuje osobistego przywództwa, które dałoby odpowiedź na zasadnicze pytanie: Kim chcę być?

Za 3 lata? Za 10 lat?

Jeśli znamy tę odpowiedź, to mamy punkt odniesienia i możemy do każdego przedsięwzięcia stosować zasadę „Zaczynaj mając koniec na względzie”. Tylko myśląc o końcu przedsięwzięcia i jego konsekwencjach (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) jesteśmy w stanie podjąć racjonalną decyzję. Ale myślenie o końcu wymaga wyobraźni.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>