Io-2-wyk-Slajd28

From Studia Informatyczne

Bądź proaktywny(3)

Bądź proaktywny(3)


Ludzi reaktywnych i proaktywnych różni również język, którym się posługują. Ludzie reaktywni nie widzą dla siebie pola działania. Mówią „nic nie poradzę”, albo „taki już jestem”.

Ludzie proaktywni mają inne podejście. Są nastawieni na działanie. Trzeba zmienić niewłaściwy nawyk? No to zastanówmy się jakie mamy opcje? Co można zrobić? Pewnie to trochę potrwa, ale jeśli ma być z tego coś dobrego, to można poczekać.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>