Io-2-wyk-Slajd11

From Studia Informatyczne

Zasady skutecznego działania - Plan wykładu

Zasady skutecznego działania - Plan wykładu


Czy Covey jest jedynym badaczem zajmującym się zasadami skutecznego działania? Nie. Na rynku jest np. wiele książek prezentujących różne techniki zarządzania czasem. Atrakcyjność propozycji Covey’ego polega na prostocie. Covey proponuje ludziom dość prosty i – jak się wydaje - kompletny system składający się z 7 zasad. Każda zasada jest jakby kolejnym stopniem wtajemniczenia w skuteczne działanie. Pierwsza zasada dotyczy „proaktywności”. Za chwilę wytłumaczymy co oznacza ten termin.

Druga zasada dotyczy ogólnie pojętego planowania: Zaczynaj mając koniec na względzie.

Trzecia zasada mówi: zarządzaj czasem tak, aby rzeczy pierwsze w sensie znaczenia były również pierwsze w sensie kolejności realizacji. Te trzy zasady są fundamentem skutecznej realizacji przedsięwzięć indywidualnych. Na ich bazie można myśleć o przedsięwzięciach zespołowych.

Filarem skutecznej pracy zespołowej jest myślenie o obopólnej korzyści, a nie tylko o korzyści własnej.

Skuteczna praca zespołowa nie jest możliwa bez dobrej komunikacji, a ta wymaga umiejętności słuchania. Stąd kolejna zasada: najpierw staraj się zrozumieć, a dopiero potem oczekuj, że będziesz zrozumiany.

Szóstą zasadą jest dążenie do synergii (wyjaśnimy w dalszej części wykładu co oznacza to pojęcie).

Ostatnia, siódma zasada jest krótka: „Ostrz piłę”, czyli nie zapominaj o potrzebie doskonalenia swojego – szeroko pojętego – warsztatu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>