Io-2-wyk-Slajd109

From Studia Informatyczne

Myśl o obopólnej korzyści(5)

Myśl o obopólnej korzyści(5)


Zatem pełne brzmienie zasady, której powinniśmy się trzymać w kontaktach z innymi osobami brzmi: Win/Win or no deal, czyli albo obopólna korzyść albo rezygnujemy ze wspólnego interesu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>