Iloczyn kartezjański i relacje/Test 5

From Studia Informatyczne

Czy para uporządkowana może być zbiorem jednoelementowym?

TAK

NIE


Czy jeśli \displaystyle A\times B = \emptyset to \displaystyle A\cap B = \emptyset?

TAK

NIE


Czy jeśli \displaystyle R\subset A\times A jest relacją, to \displaystyle \bigcup\bigcup R = A?

TAK

NIE


Czy dla dowolnego zbioru \displaystyle A relacja \displaystyle A\times A jest relacją równoważności na \displaystyle A?

TAK

NIE


Czy jeśli \displaystyle R\subset A\times A jest relacją równoważności na \displaystyle A, to \displaystyle \bigcup\bigcup R = A?

TAK

NIE


Czy dla dowolnych dwóch relacji równoważności \displaystyle R i \displaystyle S na zbiorze \displaystyle A relacja \displaystyle R\circ S jest relacją równoważności?

TAK

NIE


Czy jeśli relacja ma domknięcie w pewnej klasie realacji, to domknięcie tego domknięcia jest równe temu domknięciu?

TAK

NIE


Czy dla dowolnej relacji równoważności \displaystyle R mamy \displaystyle R_L\subset R_P?

TAK

NIE


Czy jeśli \displaystyle A\times B = C\times D, to \displaystyle A=B lub \displaystyle C=D?

TAK

NIE