ED-4.2-m14-1.0-Slajd26

From Studia Informatyczne

Czym jest eksploracja logów?

Czym jest eksploracja logów?


Eksploracji danych opisujących korzystanie z sieci Web, najczęściej, polega na eksploracji logów serwerów WWW. Serwery Web rejestrują każdy dostęp do swoich zasobów (stron) w postaci zapisów w pliku logu. Stąd, logi serwerów przechowują olbrzymie ilości informacji dotyczące realizowanych dostępów do stron i stanowią potencjalnie ważne źródło opisu zachowań użytkowników serwera.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>