ED-4.2-m14-1.0-Slajd22

From Studia Informatyczne

Hubs &Authorities (5)

Hubs &Authorities (5)


Podstawiając do wzoru na koncentratywność stron definicję wektora a, oraz, podstawiając do wzoru na autorytatywność stron definicję wektora h, otrzymujemy następujące wzory:

h = beta * alfa* A*A(transponowane)*h

a = beta * alfa* A(transponowane)*A*a

Rozwiązanie powyższych równań można znaleźć metodą relaksacyjną (iteracyjną) (analogicznie jak w przypadku algorytmu Page Rank), zakładając, że początkowe wartości autorytatywności i koncentratywności każdej strony wynoszą 1. Pozostaje jeszcze problem wyboru odpowiednich wartości współczynników skalujących alfa i beta. Wartości tych współczynników dobiera się doświadczalnie. Celem tych współczynników jest zagwarantowanie, że wartości autorytatywności i koncentratywności stron nie przekroczą górnych ograniczeń przyjętych dla tych wartości.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>