ED-4.2-m14-1.0-Slajd21

From Studia Informatyczne

Hubs &Authorities (4)

Hubs &Authorities (4)


Niech wektory a i h oznaczają, odpowiednio, wektory autorytatywności i koncentratywności stron, których i-ty element odpowiada wartości stopnia autorytatywności i koncentratywności strony i. Niech alfa i beta oznaczają odpowiednie współczynniki skalujące. Z definicji typów stron, przedstawionych poprzednio, otrzymujemy, że h = alfa*A*a . Innymi słowy, koncentratywność danej strony jest sumą autorytatywności wszystkich stron, do których dana strona posiada linki, pomnożoną przez współczynnik skalujący alfa. Podobnie, definiujemy autorytatywność stron: a = beta*A(transponowane)*h . Autorytatywność danej strony jest sumą koncentratywności wszystkich stron, które posiadają linki do danej strony, pomnożoną przez współczynnik skalujący beta.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>