ED-4.2-m14-1.0-Slajd20

From Studia Informatyczne

Hubs &Authorities (3)

Hubs &Authorities (3)


W fazie propagacji wag, algorytm H & A korzysta z macierzowego opisu sieci Web, podobnie jak algorytm Page Rank, ale w przypadku algorytmu H & A macierz Web (oznaczona A) nie jest macierzą stochastyczną. W macierzy A, każdy link posiada wagę 1, niezależnie od tego, ile następników lub poprzedników posiada dana strona. Ze względu na brak ograniczenia dotyczącego stochastyczności macierzy Web, algorytm H & A wprowadza dwa współczynniki skalujące, alfa i beta, tak, aby wartości wag nie przekroczyły górnego ograniczenia wartości wag. Definicja macierzy A ma następującą postać: element A[i, j] = 1, jeżeli strona i posiada link do strony j, w przeciwnym razie, A[i, j] = 0.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>