ED-4.2-m14-1.0-Slajd18

From Studia Informatyczne

Hubs &Authorities (1)

Hubs &Authorities (1)


Przejdziemy obecnie do przedstawienia drugiego ze wspomnianych wcześniej algorytmów rankingu stron, a mianowicie, algorytmu H & A (oryginalna nazwa algorytmu – algorytm HITS - skrót od Hyperlink-Induced Topic Search). Algorytm H & A składa się z dwóch modułów: modułu próbkowania oraz modułu propagacji. Moduł próbkowania konstruuje zbiór kilku tysięcy stron WWW, zawierający relewantne, z punktu widzenia wyszukiwania, strony WWW. Z kolei moduł propagacji określa oszacowanie ważności stron. Algorytm wyróżnia dwa typy stron: strony autorytatywne (tzw. authorities) – stanowią one źródło ważnej informacji na zadany temat, oraz strony koncentratory (tzw. hubs) - zawierają one linki do autorytatywnych (tj. ważnych) stron.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>