ED-4.2-m14-1.0-Slajd16

From Studia Informatyczne

Przykład 3 (2)

Przykład 3 (2)


Kolejny przykład ilustruje zjawisko pułapki pajęczej. Załóżmy, podobnie jak poprzednio, że Web składa się z 3 stron: A, B, i C. Graf przedstawiony na slajdzie przedstawia strukturę połączeń pomiędzy stronami. Zauważmy, że strona C tym razem posiada link wychodzący, ale jest to link do strony C. Strona C jest zatem typowym przykładem „pułapki pajęczej”. Niech v = [a, b, c] oznacza wektor ważności stron, odpowiednio, A, B, C. Macierz M naszej sieci Web przedstawiono na slajdzie. Jak łatwo zauważyć, ponieważ strona C posiada tylko jeden link wychodzący do siebie, ostatnim elementem kolumny 3 macierzy M jest 1. W konsekwencji, kolejne iteracje dają następujące oszacowania rozkładu ważności:

a = 1 1 3/4 5/8 1/2

b = 1 1/2 1/2 3/8 5/16

c = 1 3/2 7/4 2 35/16

Ważność strony C dąży do 3, natomiast ważność stron A i B wynosi a=b=0. Strona C przechwyciła ważność całej sieci Web.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>