ED-4.2-m14-1.0-Slajd13

From Studia Informatyczne

Przykład 1 (2)

Przykład 1 (2)


Jak już wiadomo, równanie opisujące ważność stron A, B, C ma postać: v = M v. Rozwiązanie powyższego równania można znaleźć metodą relaksacyjną (iteracyjną) (zakładając początkową ważność stron a=b=c=1), poprzez wymnażanie macierzą M kolejnych estymat ważności stron M (M (…M (M v ) …)). Oszacowanie ważności stron uzyskane po 4 pierwszych iteracjach wynosi:

a = 1 1 5/4 9/8 5/4

b = 1 3/2 1 11/8 17/16

c = 1 1/2 3/4 1/2 11/16

W granicy, rozwiązanie posiada następujące wartości a=b=6/5, c=3/5, tj. ważność stron A i B jest dwukrotnie większa niż ważność strony C


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>