ED-4.2-m12-1.0-Slajd10

From Studia Informatyczne

Reprezentacja tekstu (2)

Reprezentacja tekstu (2)


W chwili obecnej, większość systemów wyszukiwania informacji jak również systemów tekstowych baz danych opiera się na prostych technikach dopasowania i zliczania występowania słów kluczowych opisujących przechowywane dokumenty. W praktyce, mamy do czynienia z dwoma najpopularniejszymi podejściami do reprezentacji tekstu i zapytań: podejście oparte o zbiór słów kluczowych (ang. keyword-based retrieval) oraz podejście oparte o reprezentację wektorową dokumentów (ang. similarity-based retrieval). Przyjęcie określonej reprezentacji dokumentu tekstowego determinuje postać reprezentacji zapytania użytkownika.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>