ED-4.2-m12-1.0-Slajd1

From Studia Informatyczne

Eksploracja tekstu

Eksploracja tekstu


Tematem wykładu są zagadnienia związane z eksploracją tekstu. Rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia do problematyki przetwarzania tekstu. Krótko scharakteryzujemy systemy tekstowych baz danych oraz systemy wyszukiwania informacji, oraz porównany systemy wyszukiwania informacji i systemy baz danych. Następnie, przejdziemy do omówienia miar oceny wyszukiwania informacji oraz do zagadnienia reprezentacji tekstu. Przedstawimy i omówimy dwa podejścia do wyszukiwania dokumentów tekstowych: wyszukiwanie w oparciu o słowa kluczowe oraz wyszukiwanie w oparciu o reprezentację wektorową dokumentów tekstowych. Temu drugiemu zagadnieniu poświęcimy nieco więcej uwagi ze względu na jego znaczenie w odniesieniu wyszukiwania stron WWW w Internecie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>