ED-4.2-m10-1.0-Slajd23

From Studia Informatyczne

Metody grupowania hierarchicznego (2)

Metody grupowania hierarchicznego (2)


Hierarchiczne algorytmy grupowania dzielimy, najogólniej, na dwie grupy algorytmów: algorytmy podziałowe (podejście top-down) oraz algorytmy aglomeracyjne (podejście bottom-up). Hierarchiczne algorytmy podziałowe działają następująco: początkowo, wszystkie obiekty są przypisywane do jednego klastra; następnie, w kolejnych iteracjach, klaster jest dzielony na mniejsze klastry, które, z kolei, dzielone są na kolejne mniejsze klastry aż do osiągnięcia zadanej liczby klastrów. Hierarchiczne algorytmy aglomeracyjne działają następująco: początkowo, każdy obiekt stanowi osobny klaster, następnie, w kolejnych iteracjach, klastry są łączone w większe klastry aż do osiągnięcia zadanej liczby klastrów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>