ED-4.2-m10-1.0-Slajd20

From Studia Informatyczne

Metody grupowania (1)

Metody grupowania (1)


Pierwsza grupa algorytmów konstruuje klastry sekwencyjnie wykorzystując cechy obiektów, druga konstruuje klastry wykorzystując jednocześnie wszystkie cechy (atrybuty) obiektów. Wreszcie, algorytmy grupowania możemy podzielić, ze względu na sposób pielęgnacji klastrów, w przypadku rozszerzenia zbioru grupowanych obiektów o nowe obiekty, na metody przyrostowe i nie przyrostowe. W przypadku pierwszej grupy algorytmów, klastry są tworzone w sposób przyrostowy wraz ze wzrostem liczby obiektów do grupowania. W drugim przypadku, proces grupowania, w przypadku zmiany liczby grupowanych obiektów, jest realizowany zawsze od początku.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>