ED-4.2-m07-1.0-Slajd9

From Studia Informatyczne

Klasyfikacja (predykcja)

Klasyfikacja (predykcja)


Jeżeli dokładność klasyfikatora jest akceptowalna, wówczas możemy wykorzystać klasyfikator do klasyfikacji nowych danych. Celem klasyfikacji, jak pamiętamy jest przyporządkowanie nowych danych dla których wartość atrybutu decyzyjnego nie jest znana do odpowiedniej klasy. Na prezentowanym slajdzie podany jest zbiór danych, dla których wartość atrybutu decyzyjnego Ryzyko nie jest znana. Zbiór ten poddajemy procesowi klasyfikacji, w wyniku czego otrzymujemy następujące wartości atrybutu decyzyjnego Ryzyko: High,Low,Low,High. Co oznacza, że klasyfikator zaklasyfikował nowych kierowców do odpowiednich klas. Kierowca, który ma 27 lat i jeździ samochodem sportowym zaklasyfikował do kierowców wysokiego ryzyka. Kierowcę, który ma 34 lata i jeździ samochodem Minivan zaklasyfikował do kategorii kierowców niskiego ryzyka. Podobnie kierowca mający 55 lat i dysponujący samochodem rodzinnym został zaklasyfikowany do kierowców niskiego ryzyka. Wreszcie kierowca, który ma 34 lata i jeździ samochodem sportowym zaklasyfikowano do kategorii kierowców wysokiego ryzyka.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>