ED-4.2-m07-1.0-Slajd15

From Studia Informatyczne

Klasyfikacja poprzez indukcję drzew decyzyjnych (1)

Klasyfikacja poprzez indukcję drzew decyzyjnych (1)


Wynikiem klasyfikacji w metodzie indukcji drzew decyzyjnych jest drzewo decyzyjne. Drzewo decyzyjne jest skierowanym acyklicznym grafem o strukturze drzewiastej, w którym każdy wierzchołek reprezentuje test na atrybucie (atrybutach), każdy łuk reprezentuje wynik testu, każdy liść reprezentuje pojedynczą klasę lub rozkład wartości klas. Najwyższy węzeł / wierzchołek drzewa nazywany rootem (korzeniem drzewa). Przyjrzyjmy się jeszcze raz przedstawionemu drzewu klasyfikacyjnemu z poprzedniego przykładu. W liściach mamy pojedynczą klasę lub rozkład wartości klas atrybuty decyzyjnego „Ryzyko”: (High,Low). Każdy wierzchołek wewnętrzny jest testem na atrybucie, natomiast łuk jest wynikiem testu (Y lub N).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>