ED-4.2-m06-1.0-Slajd3

From Studia Informatyczne

Własność Apriori

Własność Apriori


Podobnie jak algorytm GSP, algorytm PrefixSpan w odniesieniu do odkrywania wzorców sekwencji w fazie generowania sekwencji kandydujących wykorzystuje własność Apriori, która mówi, że ‘Jeżeli sekwencja S nie jest częsta, to żadna nad-sekwencja S również nie jest częsta’. Przykładowo, jeżeli sekwencja <h, b> nie jest częsta to jej nad-sekwencja <h, a, b> i <(a h), b> również nie są częste.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>