ED-4.2-m06-1.0-Slajd28

From Studia Informatyczne

Problem (2)

Problem (2)


W konsekwencji wcześniejszych spostrzeżeń, możemy podsumować, że brak własności monotoniczności miary wsparcia w przypadku ograniczenia max-gap. Brak monotoniczności uniemożliwia generowanie sekwencji kandydujących w oparciu o ideę algorytmu Apriori – ograniczenie przestrzeni możliwych rozwiązań (inaczej mówiąc, ograniczenie przestrzeni generacji potencjalnie częstych sekwencji kandydujących). Rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie pojęcia podsekwencji spójnej (ang. contiguous subsequence).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>