ED-4.2-m06-1.0-Slajd21

From Studia Informatyczne

<ab> - projekcje

<ab> - projekcje


W kolejnym kroku dla każdej 2-elementowej sekwencji częstej a konstruujemy a-projekcyjną bazę danych. Rozważmy przykładowo sekwencję <ab>, która jak wynika z macierzy S jest sekwencją częstą. Zauważmy, że element o współrzędnych <ab> posiada wsparcie 4, tzn. wszystkie 4 sekwencje należące do bazy danych sekwencji przedstawionej na slajdzie wspierają tą podsekwencję. Następnie dla sekwencji <ab> tworzymy <ab> - projekcyjną bazę danych. ab-projekcyjna baza danych została przedstawiona na slajdzie poniżej bazy danych sekwencji po lewej stronie. Zauważmy, że baza ta zawiera 3 lokalne sekwencje częste 1-elementowe <a>, <c>, <_c>. W kolejnym kroku konstruujemy macierz S dla ab-projekcyjnej bazy danych. Zauważmy, że tutaj znajdujemy tylko i wyłącznie jedną sekwencję <_ca>, która jest częsta. Prowadzi to do wzorca sekwencji postaci <a, (bc), a>.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>