ED-4.2-m06-1.0-Slajd2

From Studia Informatyczne

Eksploracja wzorców sekwencji

Eksploracja wzorców sekwencji


Kontynuujemy temat odkrywania wzorców częstych. Mamy daną bazę danych sekwencji, chcemy znaleźć zbiór sekwencji częstych (wzorców sekwencji). W pierwszym kroku elementy musza zostać posortowane alfabetycznie. Następnie szukamy kolejnych podsekwencji. Sekwencja, która spełni minimalną wartość progową wsparcia jest zwana wzorcem sekwencji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>